Contact

Soseaua Nordului 62 D, Bucuresti

tel:+

Informatii clienti

Pentru informatii suplimentare puteti verifica pagina noastra de suport, sau trimiteti un mesaj.

Oferta

Clienti non casnici

NON CASNICI

Electrocentrale Borzesti SRL, furnizor de energie  electrica, posesor al licentei ANRE nr. 2270/23.06.2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.

Oferta de adreseaza clientilor non-casnici.

I. Pretul de contract

Pretul de contract (PC)  va contine urmatoarele componente:

 1. Pretul de baza al energiei active (pret valabil pentru perioada 01.04.2022-30.06.2022): 2500 lei/MWh
 2. Conform reglementarilor legale, la pretul energiei active se vor adauga tarifele aferente zonei de distributie si nivelului de tensiune pe care se afla locul de consum (lei/MWh);

  TG* – Tarif mediu transport injectie 

  TL* – Tarif zonal transport extractie 

  SS* – Tarif mediu Servicii Sistem 

 3. Separat vor fi tarifate pe factura dvs. urmatoarele componente: Certificate Verzi, Contributie pentru Cogenerare si Acciza;

  Valoare Certificate verzi (cota estimata 2022)

  72.53695157 lei/MWh

  Valoare Contribuţie
  pentru Cogenerarea de înaltă eficienţă

  25.54 lei/MWh

  Acciza comerciala/necomerciala

  2.71 / 5.42 lei/MWh

Pretul de contract va
fi actualizat automat in cazul modificarii tarifelor reglementate (transport,
distributie etc.) si/sau al oricarei modificari legislative pentru sectorul de
clienti finali.

II. Modalitati de plata

Scadenta facturii are termen de 30 de zile calendaristice de la inchiderea lunii de furnizare.

Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie
electrică:

 • Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
 • Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
 • Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
 • privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
 • privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit
 
 

III. Schimbarea furnizorului de energie electrica

GRATUITA pentru consumator

·       Rapida, doar prin schimbarea contractului de furnizare.

·       Fara influente in relatia cu distribuitorul.

IV. Modalitatea de acceptare a ofertei

·       telefonic, la nr. 021.236.00.61

·       prin fax  , la nr. 021.236.00.61

·       prin e-mail, la adresa : office@electroborzesti.ro

PRET TOTAL